netpharmalab

Netpharmalab là có trụ sở tại Tây Ban Nha, là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng và phân phối các sản phẩm dược phẩm cũng như Nghiên cứu & Phát triển & Đổi mới.

Dịch vụ

Vi trùng học

Chúng tôi có dịch vụ kiểm soát vi sinh hoàn chỉnh, phù hợp với yêu cầu của khách hàng và nhu cầu của sản phẩm.

Phân tích hóa lý

Chúng tôi cung cấp nhiều kỹ thuật và phương pháp hóa lý được điều chỉnh và tối ưu hóa cho sản phẩm.

Nghiên cứu độ ổn định

Chúng tôi cung cấp khả năng thực hiện các nghiên cứu về độ ổn định và lưu trữ trong các buồng khí hậu của chúng tôi.

Phát triển Galenical

Chúng tôi thực hiện phát triển kỹ thuật của các dạng bào chế dược phẩm khác nhau phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Các dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật và dịch vụ tư vấn phân tích.

Nhập khẩu phòng thí nghiệm

Tại Netpharmalab, chúng tôi có các giấy phép và chứng nhận cần thiết cũng như hơn 2.000 m2 nhà kho để nhập khẩu thành phẩm từ nước sản xuất.

Độc chất học

Phối hợp với DỊCH VỤ TOÀN CẦU DDALIA, chúng tôi cung cấp một dịch vụ hoàn chỉnh theo quan điểm độc chất học.

TOP