orioled hub

Orioled Hub được quản lý bởi một đội ngũ có trình độ cao với nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trong ngành dược phẩm. Với mạng lưới phân phối rộng khắp cùng các đại diện, chuyên gia, đối tác và dịch vụ hỗ trợ đăng ký hùng hậu, Orioled Hub luôn cung cấp các sản phẩm thuốc, dịch vụ đăng ký và bảo trì sản phẩm đáng tin cậy.

Đăng ký cấp số lưu hành

Đệ trình các hồ sơ chất lượng cao, hoàn thiện về mặt kỹ thuật, được cân nhắc kỹ càng và toàn diện là yếu tố chủ chốt để đạt được các phê duyệt cấp số đăng ký một cách nhanh nhất.

Tư vấn hồ sơ đăng ký

Orioled Hub nuôi dưỡng văn hóa làm việc hiệu quả, cung cấp các dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và Cơ quan Y tế (Cơ quan Nhà nước về Dược phẩm ở các nước EU).

Hỗ trợ trọn đời

Orioled Hub có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các hoạt động duy trì giấy phép đăng ký cho tất cả các loại sản phẩm cần được gia hạn đăng ký.

TOP