QUALIPHARMA

Quality Pharmaceutical Consulting S.L. (QUALIPHARMA) là một công ty tư vấn được thành lập vào năm 2001, chuyên về các dịch vụ tư vấn GMP & GDP cho các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dược phẩm.

xác nhận

Xác nhận làm sạch
Xác nhận quy trình tiếp nhận, lưu trữ và gửi hàng
Xác thực quy trình sản xuất
Xác thực phương pháp phân tích
Xác thực hệ thống máy tính
Xác nhận Quy trình Dược phẩm

bằng cấp

Chứng chỉ Phòng sạch (HVAC)
Trình độ chuyên môn của các cơ sở giám sát máy đếm hạt
Chứng nhận thiết bị nhiệt
Chứng nhận chất lỏng GMP
Chứng nhận Hệ thống Làm sạch CIP / SIP Trình độ thiết bị sản xuất Trình độ chuyên môn về công cụ phân tích

tư vấn

Chuyên gia đánh giá rủi ro
Kế hoạch Tránh Khủng hoảng-Giải cứu
Các chuyên gia về lây nhiễm chéo
Kiểm tra GMP
ICH Q3D Thực hiện-Tạp chất nguyên tố Phát triển phân tích

hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn máy đếm hạt
Dụng cụ đo lường
Hiệu chuẩn

tập huấn

Qualipharma cung cấp các khóa đào tạo do cả nhân viên nội bộ và cộng tác viên lành nghề cung cấp.

Với uy tín và sự công nhận của AEMPS và khách hàng, Qualipharma luôn tập trung vào việc xây dựng đội ngũ xuất sắc, đồng thời tham gia hết mình vào mọi dự án và cam kết dốc toàn lực để trở thành đồng minh tốt nhất của tất cả các công ty mà Qualipharma hợp tác.

TOP